Anketa

Gorgony

Gorgony v literatuře a umění

Prameny a literatura:

 

Apollodorus
Apod. 2, 4, 2


Hesiodos
Theogonia 274, 275, 277

homer odyssea obalka

„na ní je Gorgony hlava, té nestvůry hrůzostrašné – hrozná, strašná to tvář, zlé znamení bouřného Dia“
(Ílias V 741)


„Hektór honil sem tam své spřežení půvabné hřívy, pohled Gorgony maje neb Area, záhubce mužů.“
(Ílias VIII 349)


"Gorgó děsivé tváře ji celou plnila kruhem, hledící hrozným zrakem - a obrazy Děsu a Třasu"
(Ílias XI 36)


„že by snad Gorgóny hlavu, té nestvůry hrůzostrašné, velebná Persefoneia mi poslat z podsvětí mohla“
(Odysseia XI 634)

 

 

Ovidius
Met. IV., 753 – 803

 

Pindaros
Pythijské ódy 12.6 – 27

* * *

Výtvarné umění
antika
Gorgona s Pegasem, 570 př. Kr., Syrakusy – archeologické muzeum
Smrt Medúsy, metopa z chrámu C v Selinuntu, 560 př. Kr., Palermo – archeologické muzeum
Medúsa Rondanini, 5 st př. Kr., Mnichov - Glyptotéka

novověk

B. Celini: Perseus s hlavou Medúsy, 1545 – 1554, Florencie – Loggia dei Lanzi.
M. Caravagio: Medúsa, 1595, Florencie – Galerie Uffici.
P. P. Rubens: Hlava Medúsy, 1618, Vídeň - Kunsthistorisches Museum.
Bernini: Hlava Medúsy, 1635, Řím – Kapitolská muzea.
P. Puget: Medúsina hlava, 1660, Paříž – Louvre.
A. Canova: Perseus, 1792, Řím - Vatikánská muzea


F. Stuck: Medúsa (Zlatá Praha 1905, s. 245)
A. Rodin: Perseus a Gorgó, poč. 20. stol., Paříž – Rodinovo muzeum.
L. Dhurmer: Medúsa, 20. stol., Paříž – Louvre.
Giacometti: Medúsa, 1935, New York.
E. Filla: Perseus a Medúsa, 1938, Praha – Národní Galerie